Return to flip book view

Arbetsterapeut - Informationsbroschyr

Page 1

Välkommen till

Page 2

Bonliva står för den goda kraften, för en mer jämlik vårdoch omsorg, för bättre liv. Vår strävan är att ingenarbetsplats ska sakna arbetskraft där det behövs, ochingen patient eller klient ska behöva känna sig otryggeller få vänta alldeles för länge.Bonliva är ett av Sveriges ledande vårdbemanningsföretagoch har avtal med regioner, kommuner och privata aktörer ihela Sverige samt Norge.Som konsult hos Bonliva kan du välja mellan att arbeta somlöntagare eller underleverantör. Med oss får du alltid en fastkontaktperson som arbetar för att din upplevelse ska bli såbra som möjligt – före, under och efter ditt uppdrag. Du fårett team som tar hand om dig hela vägen. Vi finns alltid här om något oväntat skulle hända, om du villhitta en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv eller omdu bara behöver ett lyssnande öra. Välkommen till oss!

Page 3

WE CONNECT CARE

Page 4

TRÄFFA DITT BONLIVA-TEAMATT BLI KONSULT: STEG FÖR STEGVÅR KVALITETSSÄKRINGVÅRA AVTALSALTERNATIVVÅRA FÖRSÄKRINGARRESOR OCH BOENDEVÅR MOBILAPPDINA FÖRMÅNER VIA BONLIVAVAD TYCKER VÅRA KONSULTER?TA STEGET ATT STARTA EGETVANLIGA FRÅGOR & SVARKlicka på respektive innehåll nedan för att komma direkt till sidan.INNEHÅLLS-FÖRTECKNINGSID. 6SID. 8SID. 12SID. 13SID. 14SID. 15SID. 16SID. 17SID. 18SID. 19SID. 20

Page 5

TILLSAMMANSFÖR BÄTTRE LIV

Page 6

DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM Är du arbetsterapeut och nyfiken på livet inom bemanning?Då är det vi som är ditt team!Vi i Team Arbetsterapeut arbetar mot många olika typer avvård- och omsorgsverksamheter, exempelvis sjukhus, vård-centraler, säbo, korttidsboenden samt inom hemsjukvården.Lång erfarenhet av vårdbemanning har gett oss en bra inblick iden dagliga verksamheten och förståelse för vilka utmaningardu som arbetsterapeut ställs inför. Vi samarbetar medregioner, kommuner och privata vårdgivare. Vårt mål är attmatcha dig med ett vårduppdrag som är helt anpassa utefterdina drivkrafter och önskemål.Våra ledord är kontinuitet och kompetens. Många av våravårdkonsulter har arbetat många år på samma ställe, andrabyter gärna då och då för att det passar i livet.Hos oss på Bonliva får du ett team som tar hand om dig helavägen. Vi sköter det praktiska kring ditt uppdrag, ser över såatt du har balans mellan arbets- och privatliv samt att du soverpå den skönaste kudden om du sover borta på annan ort. Vivill helt enkelt underlätta för dig så att du kan fokusera påarbetet inom din betydelsefulla del i vården och att du ska måbra längs vägen.

Page 7

DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM DANIEL RACKLINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTdaniel.racklin@bonliva.se076-395 35 47EBBA GRANDINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTebba.grandin@bonliva.se076-000 27 89NATALI LESTARICBEMANNINGSKOORDINATORARBETSTERAPEUTnatali.lestaric@bonliva.se070-000 27 38OSSIAN EKLUNDOPERATIV CHEFARBETSTERAPEUTossian.eklund@bonliva.se076-395 35 49 DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM DANIEL RACKLINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTdaniel.racklin@bonliva.se076-395 35 47EBBA GRANDINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTebba.grandin@bonliva.se076-000 27 89NATALI LESTARICBEMANNINGSKOORDINATORARBETSTERAPEUTnatali.lestaric@bonliva.se070-000 27 38OSSIAN EKLUNDOPERATIV CHEFARBETSTERAPEUTossian.eklund@bonliva.se076-395 35 49 DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM DANIEL RACKLINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTdaniel.racklin@bonliva.se076-395 35 47HR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTmadeleine.hellstrom@bonliva.se076-000 27 87NATALI LESTARICBEMANNINGSKOORDINATORARBETSTERAPEUTnatali.lestaric@bonliva.se070-000 27 38OSSIAN EKLUNDOPERATIV CHEFARBETSTERAPEUTossian.eklund@bonliva.se076-395 35 49MADELEINE HELLSTRÖM DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM DANIEL RACKLINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTdaniel.racklin@bonliva.se076-395 35 47HR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTmadeleine.hellstrom@bonliva.se076-000 27 87NATALI LESTARICBEMANNINGSKOORDINATORARBETSTERAPEUTnatali.lestaric@bonliva.se070-000 27 38OSSIAN EKLUNDOPERATIV CHEFARBETSTERAPEUTossian.eklund@bonliva.se076-395 35 49MADELEINE HELLSTRÖM DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM DANIEL RACKLINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTdaniel.racklin@bonliva.se076-395 35 47HR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTmadeleine.hellstrom@bonliva.se076-000 27 87NATALI LESTARICBEMANNINGSKOORDINATORARBETSTERAPEUTnatali.lestaric@bonliva.se070-000 27 38OSSIAN EKLUNDOPERATIV CHEFARBETSTERAPEUTossian.eklund@bonliva.se076-395 35 49MADELEINE HELLSTRÖM DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM DANIEL RACKLINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTdaniel.racklin@bonliva.se076-395 35 47OSSIAN EKLUNDHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTebba.gradin@bonliva.se076-000 27 89NATALI LESTARICBEMANNINGSKOORDINATORARBETSTERAPEUTnatali.lestaric@bonliva.se070-000 27 38OSSIAN EKLUNDOPERATIV CHEFARBETSTERAPEUTossian.eklund@bonliva.se076-395 35 49 DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM DANIEL RACKLINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTdaniel.racklin@bonliva.se076-395 35 47OSSIAN EKLUNDOPERATIV CHEFARBETSTERAPEUTossian.eklund@bonliva.se076-395 35 49NATALI LESTARICBEMANNINGSKOORDINATORARBETSTERAPEUTnatali.lestaric@bonliva.se070-000 27 38 DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM DANIEL RACKLINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTdaniel.racklin@bonliva.se076-395 35 47OSSIAN EKLUNDHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTebba.gradin@bonliva.se076-000 27 89NATALI LESTARICBEMANNINGSKOORDINATORARBETSTERAPEUTnatali.lestaric@bonliva.se070-000 27 38OSSIAN EKLUNDOPERATIV CHEFARBETSTERAPEUTossian.eklund@bonliva.se076-395 35 49 DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM DANIEL RACKLINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTdaniel.racklin@bonliva.se076-395 35 47EBBA GRADINHR- & BEMANNINGSANSVARIGARBETSTERAPEUTebba.gradin@bonliva.se076-000 27 89NATALI LESTARICBEMANNINGSKOORDINATORARBETSTERAPEUTnatali.lestaric@bonliva.se070-000 27 38OSSIAN EKLUNDOPERATIV CHEFARBETSTERAPEUTossian.eklund@bonliva.se076-395 35 49

Page 8

ATT BLI KONSULT: STEG FÖR STEGINFÖRINTRESSEANMÄLANDu gör din intresseanmälan direkt på hemsidan ellergenom kontakt med någon av våra nischade HR- ochbemanningsansvariga.INTERVJUDu får prata med en HR- & bemanningsansvarig hos oss,som skapar en fullständig kompetensbeskrivning samtförklarar processen för dig så att du känner dig väl insatt.KVALITETSKONTROLLVi gör en koll hos Socialstyrelsen och IVO, samt trereferenstagningar. För vissa uppdrag krävs även utdragfrån belastningsregistret. VÄLJ UPPDRAGDärefter tar vi fram uppdragsförslag som matchar dinkompetens och dina önskemål. Hitta uppdrag ochuppdatera din tillgänglighet direkt i vår app.INFORMATION OCH GUIDNINGDu ska känna dig trygg och bekväm i uppdraget vi har iåtanke. När du och vårdgivaren accepterar ordnar vi medallt det administrativa kring uppdraget.Det är enkelt att bli konsult! Vi guidar dig och finns med längshela vägen. Det personliga engagemanget kommer på köpet!

Page 9

UNDERFÖRMÅNERDet är mycket som händer runt dig när du är ute påuppdrag och för att visa vår uppskattning erbjuder vi digsom konsult förmåner, i form av rabatter och andraattraktiva erbjudanden.HUR TRIVS DU?Under ditt uppdrag stämmer vi kontinuerligt av med digoch uppdragsplatsen för att se att allt flyter på eller omdet är något vi kan hjälpa till med.STÄRK VÄLFÄRDENNu är det bara att åka ut och bidra med din kompetens.Oroa dig inte, vi finns med dig hela vägen. Är det någotdu skulle känna dig osäker över eller funderar på, hör avdig till oss när du vill så finns vi här för dig. Det är enkelt att bli konsult! Vi guidar dig och finns med längshela vägen. Det personliga engagemanget kommer på köpet!ATT BLI KONSULT: STEG FÖR STEG

Page 10

EFTERRAPPORTERING OCH UTBETALNINGDu tidrapporterar enklast direkt via vår app, eller genomatt skicka in tidrapporten via mail. Därefter betalar vi utdin lön eller din faktura inom 10 arbetsdagar.UTVÄRDERINGEfter uppdraget gör vi en utvärdering tillsammans meddig och ser över hur du trivdes, om du har eventuellaförbättringsåtgärder samt hur du önskar planera förframtiden. Vi finns här för dig även efter ditt uppdrag.Det är enkelt att bli konsult! Vi guidar dig och finns med längshela vägen. Det personliga engagemanget kommer på köpet!ATT BLI KONSULT: STEG FÖR STEG

Page 11

WE CONNECT CARE

Page 12

VÅR KVALITETSKONTROLLBonliva har som vision att alltid ligga i framkant gällande kvalitets-säkring av våra konsulter. Våra uppdragsgivare samt alla depatienter och anhöriga som möter personal från Bonliva, ska alltidvara säkra på att få den bästa och mest högkvalitativa vård ochomsorg som går att få. Vi har därför utvecklat en ISO-certifierad process som garanterarbranschledande kvalitetssäkring. Våra interna krav är i regel högre ände skallkrav som våra uppdragsgivare ställer, vilket innebär att du somBonliva-konsult kan vara trygg med att du alltid uppfyller avtalskravenför uppdrag i samtliga regioner i Sverige. FÖLJANDE MOMENT INGÅR I VÅR KVALITETSSÄKRING:Klicka på respektive moment nedan för att läsa mer.

Page 13

På Bonliva tror vi på valfrihet – frihet att välja det löneupp-lägg som passar dig bäst utifrån ditt särskilda livspussel ochdina önskemål. Oavsett om du jobbar en långhelg eller väljeross som din arbetsgivare på heltid, finns det ett uppläggsom passar dig.Nedan finner du fyra olika upplägg du kan välja mellan vidavtalstecknande, anpassade för att passa just dina behov. Hardu frågor finns våra HR- och bemanningsansvariga samt råd-givare via SEB tillgängliga.VÅRA AVTALSALTERNATIV Klicka på respektive val nedan för att läsa mer.VAL 1Passar dig som jobbar som konsult vid sidan av eller underkortare perioder. Val 1 är det alternativ som automatiskt väljs åtdig om du inte väljer att göra ett aktivt val vid kontraktsskrivning.VAL 2Passar dig som vet att din avtalsperiod med oss är minst tvåmånader och som vill ha ett dynamiskt alternativ som anpassasutifrån vad du tjänar per vecka. Val 2 innefattar bland annattjänstepensionssparande. VAL 3 / SJUKFÖRSÄKRINGInnebär samma förutsättningar som vid val 2, men här ingår dess-utom en utökad sjukförsäkring via SEB.LÖNEVÄXLINGDu kan välja att optimera ditt pensionssparande utifrån dinaindividuella förutsättningar om du har en avtalsperiod med oss påminst tre månader. På Bonliva tror vi på valfrihet – frihet att välja det löneupp-lägg som passar dig bäst utifrån ditt särskilda livspussel ochdina önskemål. Oavsett om du jobbar en långhelg eller väljeross som din arbetsgivare på heltid, finns det ett uppläggsom passar dig.Nedan finner du fyra olika upplägg du kan välja mellan vidavtalstecknande, anpassade för att passa just dina behov. Hardu frågor finns våra HR- och bemanningsansvariga samt råd-givare via SEB tillgängliga.VÅRA AVTALSALTERNATIV Klicka på respektive val nedan för att läsa mer.VAL 1Passar dig som jobbar som konsult vid sidan av eller underkortare perioder. Val 1 är det alternativ som automatiskt väljs åtdig om du inte väljer att göra ett aktivt val vid kontraktsskrivning.VAL 2Passar dig som vet att din avtalsperiod med oss är minst tvåmånader och som vill ha ett dynamiskt alternativ som anpassasutifrån vad du tjänar per vecka. Val 2 innefattar bland annattjänstepensionssparande. VAL 3 / SJUKFÖRSÄKRINGInnebär samma förutsättningar som vid val 2, men här ingår dess-utom en utökad sjukförsäkring via SEB.LÖNEVÄXLINGDu kan välja att optimera ditt pensionssparande utifrån dinaindividuella förutsättningar om du har en avtalsperiod med oss påminst tre månader. På Bonliva tror vi på valfrihet – frihet att välja det löneupp-lägg som passar dig bäst utifrån ditt särskilda livspussel ochdina önskemål. Oavsett om du jobbar en långhelg eller väljeross som din arbetsgivare på heltid, finns det ett uppläggsom passar dig.Nedan finner du fyra olika upplägg du kan välja mellan vidavtalstecknande, anpassade för att passa just dina behov. Hardu frågor finns våra HR- och bemanningsansvariga samt råd-givare via SEB tillgängliga.VÅRA AVTALSALTERNATIV Klicka på respektive val nedan för att läsa mer.VAL 1Passar dig som jobbar som konsult vid sidan av eller underkortare perioder. Val 1 är det alternativ som automatiskt väljs åtdig om du inte väljer att göra ett aktivt val vid kontraktsskrivning.VAL 2Passar dig som vet att vet att din avtalsperiod med oss är minsttre månader och som vill ha ett dynamiskt alternativ somanpassas utifrån vad du tjänar per vecka. Val 2 innefattar blandannat tjänstepensionssparande. VAL 3 / SJUKFÖRSÄKRINGInnebär samma förutsättningar som vid val 2, men här ingår dess-utom en utökad sjukförsäkring via SEB.LÖNEVÄXLINGDu kan oavsett avtalsval välja att löneväxla och således optimeraditt pensionssparande utifrån dina individuella förutsättningar. På Bonliva tror vi på valfrihet – frihet att välja det löneupp-lägg som passar dig bäst utifrån ditt särskilda livspussel ochdina önskemål. Oavsett om du jobbar en långhelg eller väljeross som din arbetsgivare på heltid, finns det ett uppläggsom passar dig.Nedan finner du fyra olika upplägg du kan välja mellan vidavtalstecknande, anpassade för att passa just dina behov. Hardu frågor finns våra HR- och bemanningsansvariga samt råd-givare via SEB tillgängliga.VÅRA AVTALSALTERNATIV Klicka på respektive val nedan för att läsa mer.VAL 1Passar dig som jobbar som konsult vid sidan av eller underkortare perioder. Val 1 är det alternativ som automatiskt väljs åtdig om du inte väljer att göra ett aktivt val vid kontraktsskrivning.VAL 2Passar dig som vet att din avtalsperiod med oss är minst tvåmånader och som vill ha ett dynamiskt alternativ som anpassasutifrån vad du tjänar per vecka. Val 2 innefattar bland annattjänstepensionssparande. VAL 3 / SJUKFÖRSÄKRINGInnebär samma förutsättningar som vid val 2, men här ingår dess-utom en utökad sjukförsäkring via SEB.LÖNEVÄXLINGDu kan välja att optimera ditt pensionssparande utifrån dinaindividuella förutsättningar om du har en avtalsperiod med oss påminst tre månader.

Page 14

VÅRA FÖRSÄKRINGARTjänstegrupplivförsäkring (TGL)Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)Beroende på om du jobbar som löntagare eller under-leverantör är det olika bestämmelser kring försäkringarunder ditt uppdrag.FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG SOM LÖNTAGAREBonliva har en heltäckande ansvarsförsäkring som skyddardig som anställd konsult. Den täcker sak- och förmögenhets-skador och eventuella skadestånd som uppkommer påarbetsplatsen, t.ex. vid skadad medicinteknisk utrustning. Vi erbjuder följande försäkringar till dig som löntagare, ochdessa gäller från dag 1:FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG SOM UNDERLEVERANTÖRNär du arbetar på uppdrag för oss täcks du av uppdrags-platsens patientansvarsförsäkring. Du som underleverantöransvarar för att teckna företags- samt ansvarsförsäkring fördig och dina anställda under hela uppdragsperioden. Kontaktaditt försäkringsbolag och förklara hur du arbetar, och på vilkentyp av uppdrag, så kommer de att kunna hjälpa dig med vilkenförsäkring som behövs.

Page 15

Vi vill självklart att du ska ha det bra när du är på uppdrag.Därför hjälper våra rese- och boendeagenter dig att boka ettboende som passar just dina önskemål. Vi bistår också medhjälp att hitta och boka den snabbaste resvägen till och frånett uppdrag.På Bonliva arbetar vi ständigt med att förbättra vårtmiljöarbete och minimera vår miljöpåverkan. Som ett led idetta försöker vi alltid se till att de resor vi bokar genomförsmed tåg, buss eller annat miljövänligt alternativ.Vi hjälper dig gärna med tips på aktiviteter, sevärdheter ochrestauranger i staden/orten du ska arbeta på. På flera av vårauppdragsorter har vi framställt egna turisthandböcker. Pratamed din kontaktperson för mer information.Är du intresserad av att hyra ut din bostad när du är ute påuppdrag? Läs mer här eller fyll i formuläret nedan så kontakt-ar våra rese- och boendeagenter dig.RESOR OCH BOENDE

Page 16

VÅR MOBILAPPTidrapporteringFölj din löneutbetalningHitta passande uppdrag i både Sverige och NorgeUppdatera din tillgänglighet för bättre uppdragsmatchningTa del av erbjudanden och rabatterSom konsult hos Bonliva har du tillgång till en skräddarsyddapp – direkt i din telefon! Logga in smidigt med Bank-ID ochhitta ditt nästa uppdrag, tidrapportera eller ta del av dinaexklusiva förmåner och rabatter.Nedan finner du ett axplock av de funktioner som finns i appen:Hämta hem appen redan idag!

Page 17

På Bonliva arbetar vi för att du ska ha balans mellan arbets-liv och privatliv, arbetsbelastning och utveckling. Kort ochgott – för att jobbet ska passa in i livet.Du är vår hjälte som dagligen arbetar för bättre liv genom attförbättra vård och omsorg. För att visa vår uppskattningerbjuder vi dig som konsult förmåner i form av rabatter ochandra attraktiva erbjudanden genom Bonliva Benefits. Nedanfinner du våra kategorier för erbjudanden du får ta del av somkonsult.Vi vill alltid att du ska känna dig speciell – för det är du!TRÄNING & HÄLSAHOTELL &ÅTERHÄMTNINGTJÄNSTER EKONOMIDINA BONLIVA BENEFITS

Page 18

KARIN, 57 ÅR ARBETSTERAPEUTKonsult hos Bonliva sedan 2018 KENT, 58 ÅRARBETSTERAPEUTKonsult hos Bonliva sedan 2018VAD TYCKER VÅRA KONSULTER?– Det känns tryggt att arbeta för Bonliva, det finns alltid någon jag kanprata med om det behövs och alla mina frågor blir besvarade. Minkontaktperson och jag har ett bra samarbete och jag känner entrygghet i vår relation då jag får återkoppling hela tiden. Minkontaktperson hjälper mig även att anpassa uppdragen så att de blirflexibla utefter mina behov och det fungerar bra om jag vill gå upp i tidunder vissa perioder. Genom att arbeta som konsult får jag ävenmöjligheten att upptäcka nya ställen, jag hade inte kunnat söka fastanställning i en annan stad men nu får jag möjligheten att jobba iandra städer.– Min sambo har jobbat för Bonliva tidigare och uppmuntrade mig attsöka. Jag hade då en fast anställning, men på grund av flera skäl såville jag testa nya möjligheter och efter första intervjun med Bonlivakände jag att detta var min grej. Det finns en otrolig flexibilitet med attvara konsult men självklart medföljer ett stort ansvar då det ställsstora krav på en när man kommer ut till arbetsplatserna. Bonliva är enbra arbetsgivare och känns som en familj, det är högt i tak och jagkänner hela tiden en närhet. Min kontaktperson lyssnar in minaönskemål och hjälper mig direkt om det är något som ska ordnas. Detär roligt att som konsult få komma ut och pröva på uppdrag i helaSverige och det passar mig bra att kunna veckopendla. Det har aldrigvarit problem med mina önskemål, jag får se mig om i landet och haralltid haft bra hjälp med boende och resor.

Page 19

Du vet väl att du som konsult hos oss kan välja att arbeta viaeget bolag? Det innebär bland annat att du, istället för att fåpengarna utbetalda till ditt lönekonto, fakturerar oss för dinaarbetade timmar. Våra samarbetspartners Bokio och WINT erbjuder smartadigitala produkter och lösningar för dig som egenföretagare,där du sparar både tid och pengar. Att vara egenföretagarekan innebära fler fördelar för dig. Som konsult hos Bonliva har du extra förmånliga priser påabonnemang och andra lösningar hos både Bokio och WINT.Prata med din kontaktperson hos oss eller fyll i formuläretnedan för mer information!TA STEGET ATT STARTA EGET

Page 20

Här finner du de vanligast ställda frågorna. Klicka på respektive fråga för att läsa svaret. FRÅGOR & SVAR

Page 21

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?Vi hjälper dig att ta steget mot att bli konsult ochbesvarar gärna alla de frågor som uppstår längs vägen. Om du inte redan har kontakt med någon av oss påBonliva, vänligen fyll i formuläret nedan - vi hör sedan avoss till dig så snart vi kan!VI SPONSRAR OCH SAMARBETAR MEDVI ÄR ISO-CERTIFIERADE INOM

Page 22

JOURTELEFON08-515 13 400INFO@BONLIVA.SEWWW.BONLIVA.SEST ERIKSGATAN 117113 43 STOCKHOLM