Return to flip book view

SSK Radiologi - Informationsbroschyr

Page 1

Välkommen till

Page 2

Bonliva står för den goda kraften, för en mer jämlik vårdoch omsorg, för bättre liv. Vår strävan är att ingenarbetsplats ska sakna arbetskraft där det behövs, ochingen patient eller klient ska behöva känna sig otryggeller få vänta alldeles för länge.Bonliva är ett av Sveriges ledande vårdbemanningsföretagoch har avtal med regioner, kommuner och privata aktörer ihela Sverige samt Norge.Som konsult hos Bonliva kan du välja mellan att arbeta somlöntagare eller underleverantör. Med oss får du alltid en fastkontaktperson som arbetar för att din upplevelse ska bli såbra som möjligt – före, under och efter ditt uppdrag. Du fårett team som tar hand om dig hela vägen. Vi finns alltid här om något oväntat skulle hända, om du villhitta en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv eller omdu bara behöver ett lyssnande öra. Välkommen till oss!

Page 3

WE CONNECT CARE

Page 4

TRÄFFA DITT BONLIVA-TEAMATT BLI KONSULT: STEG FÖR STEGVÅR KVALITETSSÄKRINGVÅRA AVTALSALTERNATIVVÅRA FÖRSÄKRINGARRESOR OCH BOENDEVÅR MOBILAPPDINA FÖRMÅNER VIA BONLIVAVAD TYCKER VÅRA KONSULTER?TA STEGET ATT STARTA EGETMÖT KONSULTSJUKSKÖTERSKAN ELINVANLIGA FRÅGOR & SVARKlicka på respektive innehåll nedan för att komma direkt till sidan.INNEHÅLLS-FÖRTECKNINGSID. 6SID. 8SID. 12SID. 13SID. 14SID. 15SID. 16SID. 17SID. 18SID. 19SID. 20SID. 22

Page 5

TILLSAMMANSFÖR BÄTTRE LIV

Page 6

DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM Är du röntgensjuksköterska och nyfiken på bemannings-uppdrag inom radiologi? Då är vi teamet för dig!Vi i team radiologi är experter inom bemanning för röntgen-sjuksköterskor med olika specialiteter. Vi samarbetar med allaregioner och flera privata vårdgivare. Vårt mål är att matchadig med ett vårduppdrag som är helt anpassat utefter dinadrivkrafter och önskemål. Exempel på områden vi bemannarinom är slätröntgen, CT, MR, PCI, angio, mammografi samtultraljud.Våra ledord är kontinuitet och kompetens. Många av våravårdkonsulter har arbetat många år på samma ställe, andrabyter gärna då och då för att det passar i livet.Hos oss på Bonliva får du ett team som tar hand om dig helavägen. Vi sköter det praktiska kring ditt uppdrag, ser över såatt du har balans mellan arbets- och privatliv samt att du soverpå den skönaste kudden om du sover borta på annan ort. Vivill helt enkelt underlätta för dig så att du kan fokusera påarbetet inom din betydelsefulla del i vården och att du ska måbra längs vägen.

Page 7

DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM JOHANNA JOHANSSONTHERESE ÅHLANDERKATI RUONAKANGASHR- & BEMANNINGSANSVARIGSSK RADIOLOGI HR- & BEMANNINGSANSVARIGSSK RADIOLOGI OPERATIV CHEFSSK RADIOLOGI kati.ruonakangas@bonliva.se076-000 27 50johanna.johansson@bonliva.se076-003 00 02therese.ahlander@bonliva.se076-395 35 21Vi i Team SSK Radiologi arbetar på lokalkontoret i Gävle.Adress: Bonliva AB, Ersbogatan 6, 802 93 GävleNATALIE SÄRNSTEDTBEMANNINGSKOORDINATORSSK RADIOLOGI natalie.sarnstedt@bonliva.se076-000 27 77 DET ÄR VI SOM ÄR DITT TEAM THERESE ÅHLANDERKATI RUONAKANGASHR- & BEMANNINGSANSVARIGSSK RADIOLOGI OPERATIV CHEFSSK RADIOLOGI kati.ruonakangas@bonliva.se076-000 27 50therese.ahlander@bonliva.se076-395 35 21Vi i Team SSK Radiologi arbetar på lokalkontoret i Gävle.Adress: Bonliva AB, Ersbogatan 6, 802 93 GävleNATALIE SÄRNSTEDTBEMANNINGSKOORDINATORSSK RADIOLOGI natalie.sarnstedt@bonliva.se076-000 27 77

Page 8

ATT BLI KONSULT: STEG FÖR STEGINFÖRINTRESSEANMÄLANDu gör din intresseanmälan direkt på hemsidan ellergenom kontakt med någon av våra nischade HR- ochbemanningsansvariga.INTERVJUDu får prata med en HR- & bemanningsansvarig hos oss,som skapar en fullständig kompetensbeskrivning samtförklarar processen för dig så att du känner dig väl insatt.KVALITETSKONTROLLVi gör en koll hos Socialstyrelsen och IVO, samt trereferenstagningar. För vissa uppdrag krävs även utdragfrån belastningsregistret. VÄLJ UPPDRAGDärefter tar vi fram uppdragsförslag som matchar dinkompetens och dina önskemål. Hitta uppdrag ochuppdatera din tillgänglighet direkt i vår app.INFORMATION OCH GUIDNINGDu ska känna dig trygg och bekväm i uppdraget vi har iåtanke. När du och vårdgivaren accepterar ordnar vi medallt det administrativa kring uppdraget.Det är enkelt att bli konsult! Vi guidar dig och finns med längshela vägen. Det personliga engagemanget kommer på köpet!

Page 9

UNDERFÖRMÅNERDet är mycket som händer runt dig när du är ute påuppdrag och för att visa vår uppskattning erbjuder vi digsom konsult förmåner, i form av rabatter och andraattraktiva erbjudanden.HUR TRIVS DU?Under ditt uppdrag stämmer vi kontinuerligt av med digoch uppdragsplatsen för att se att allt flyter på eller omdet är något vi kan hjälpa till med.STÄRK VÄLFÄRDENNu är det bara att åka ut och bidra med din kompetens.Oroa dig inte, vi finns med dig hela vägen. Är det någotdu skulle känna dig osäker över eller funderar på, hör avdig till oss när du vill så finns vi här för dig. Det är enkelt att bli konsult! Vi guidar dig och finns med längshela vägen. Det personliga engagemanget kommer på köpet!ATT BLI KONSULT: STEG FÖR STEG

Page 10

EFTERRAPPORTERING OCH UTBETALNINGDu tidrapporterar enklast direkt via vår app, eller genomatt skicka in tidrapporten via mail. Därefter betalar vi utdin lön eller din faktura inom 10 arbetsdagar.UTVÄRDERINGEfter uppdraget gör vi en utvärdering tillsammans meddig och ser över hur du trivdes, om du har eventuellaförbättringsåtgärder samt hur du önskar planera förframtiden. Vi finns här för dig även efter ditt uppdrag.Det är enkelt att bli konsult! Vi guidar dig och finns med längshela vägen. Det personliga engagemanget kommer på köpet!ATT BLI KONSULT: STEG FÖR STEG

Page 11

WE CONNECT CARE

Page 12

VÅR KVALITETSKONTROLLBonliva har som vision att alltid ligga i framkant gällande kvalitets-säkring av våra konsulter. Våra uppdragsgivare samt alla depatienter och anhöriga som möter personal från Bonliva, ska alltidvara säkra på att få den bästa och mest högkvalitativa vård ochomsorg som går att få. Vi har därför utvecklat en ISO-certifierad process som garanterarbranschledande kvalitetssäkring. Våra interna krav är i regel högre ände skallkrav som våra uppdragsgivare ställer, vilket innebär att du somBonliva-konsult kan vara trygg med att du alltid uppfyller avtalskravenför uppdrag i samtliga regioner i Sverige. FÖLJANDE MOMENT INGÅR I VÅR KVALITETSSÄKRING:Klicka på respektive moment nedan för att läsa mer.KONTROLL MOT IVOKONTROLL I HOSPREFERENSKONTROLLHÄLSODEKLARATIONBELASTNINGSREGISTERHLR

Page 13

VÅRA AVTALSALTERNATIV På Bonliva tror vi på valfrihet – frihet att välja det löneupp-lägg som passar dig bäst utifrån ditt särskilda livspussel ochdina önskemål. Oavsett om du jobbar en långhelg eller väljeross som din arbetsgivare på heltid, finns det ett uppläggsom passar dig.Nedan finner du fyra olika upplägg du kan välja mellan vidavtalstecknande, anpassade för att passa just dina behov. Hardu frågor finns våra HR- och bemanningsansvariga samt råd-givare via SEB tillgängliga.Klicka på respektive val nedan för att läsa mer.VAL 1Passar dig som jobbar som konsult vid sidan av eller underkortare perioder. Val 1 är det alternativ som automatiskt väljs åtdig om du inte väljer att göra ett aktivt val vid kontraktsskrivning.VAL 2Passar dig som vet att vet att din avtalsperiod med oss är minsttre månader och som vill ha ett dynamiskt alternativ somanpassas utifrån vad du tjänar per vecka. Val 2 innefattar blandannat tjänstepensionssparande. VAL 3 / SJUKFÖRSÄKRINGInnebär samma förutsättningar som vid val 2, men här ingår dess-utom en utökad sjukförsäkring via SEB.LÖNEVÄXLINGDu kan oavsett avtalsval välja att löneväxla och således optimeraditt pensionssparande utifrån dina individuella förutsättningar. VÅRA AVTALSALTERNATIV På Bonliva tror vi på valfrihet – frihet att välja det löneupp-lägg som passar dig bäst utifrån ditt särskilda livspussel ochdina önskemål. Oavsett om du jobbar en långhelg eller väljeross som din arbetsgivare på heltid, finns det ett uppläggsom passar dig.Nedan finner du fyra olika upplägg du kan välja mellan vidavtalstecknande, anpassade för att passa just dina behov. Hardu frågor finns våra HR- och bemanningsansvariga samt råd-givare via SEB tillgängliga.Klicka på respektive val nedan för att läsa mer.VAL 1Passar dig som jobbar som konsult vid sidan av eller underkortare perioder. Val 1 är det alternativ som automatiskt väljs åtdig om du inte väljer att göra ett aktivt val vid kontraktsskrivning.VAL 2Passar dig som vet att din avtalsperiod med oss är minst tvåmånader och som vill ha ett dynamiskt alternativ som anpassasutifrån vad du tjänar per vecka. Val 2 innefattar bland annattjänstepensionssparande. VAL 3 / SJUKFÖRSÄKRINGInnebär samma förutsättningar som vid val 2, men här ingår dess-utom en utökad sjukförsäkring via SEB.LÖNEVÄXLINGDu kan välja att optimera ditt pensionssparande utifrån dinaindividuella förutsättningar om du har en avtalsperiod med oss påminst tre månader.

Page 14

VÅRA FÖRSÄKRINGARBeroende på om du jobbar som löntagare eller under-leverantör är det olika bestämmelser kring försäkringarunder ditt uppdrag.FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG SOM LÖNTAGAREBonliva har en heltäckande ansvarsförsäkring som skyddardig som anställd konsult. Den täcker sak- och förmögenhets-skador och eventuella skadestånd som uppkommer påarbetsplatsen, t.ex. vid skadad medicinteknisk utrustning. Vi erbjuder följande försäkringar till dig som löntagare, ochdessa gäller från dag 1:Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG SOM UNDERLEVERANTÖRNär du arbetar på uppdrag för oss täcks du av uppdrag-splatsens patientansvarsförsäkring. Du som underleverantöransvarar för att teckna företags- samt ansvarsförsäkring fördig och dina anställda under hela uppdragsperioden. Kontaktaditt försäkringsbolag och förklara hur du arbetar, och på vilkentyp av uppdrag, så kommer de att kunna hjälpa dig med vilkenförsäkring som behövs.

Page 15

Vi vill självklart att du ska ha det bra när du är på uppdrag.Därför hjälper våra rese- och boendeagenter dig att boka ettboende som passar just dina önskemål. Vi bistår också medhjälp att hitta och boka den snabbaste resvägen till och frånett uppdrag.På Bonliva arbetar vi ständigt med att förbättra vårtmiljöarbete och minimera vår miljöpåverkan. Som ett led idetta försöker vi alltid se till att de resor vi bokar genomförsmed tåg, buss eller annat miljövänligt alternativ.Vi hjälper dig gärna med tips på aktiviteter, sevärdheter ochrestauranger i staden/orten du ska arbeta på. På flera av vårauppdragsorter har vi framställt egna turisthandböcker. Pratamed din kontaktperson för mer information.Är du intresserad av att hyra ut din bostad när du är ute påuppdrag? Läs mer här eller fyll i formuläret nedan så kontakt-ar våra rese- och boendeagenter dig.RESOR OCH BOENDE

Page 16

VÅR MOBILAPPSom konsult hos Bonliva har du tillgång till en skräddarsyddapp – direkt i din telefon! Logga in smidigt med Bank-ID ochhitta ditt nästa uppdrag, tidrapportera eller ta del av dinaexklusiva förmåner och rabatter.Nedan finner du ett axplock av de funktioner som finns i appen:TidrapporteringFölj din löneutbetalningHitta passande uppdrag i både Sverige och NorgeUppdatera din tillgänglighet för bättre uppdragsmatchningTa del av erbjudanden och rabatterHämta hem appen redan idag!

Page 17

På Bonliva arbetar vi för att du ska ha balans mellan arbets-liv och privatliv, arbetsbelastning och utveckling. Kort ochgott – för att jobbet ska passa in i livet.Du är vår hjälte som dagligen arbetar för bättre liv genom attförbättra vård och omsorg. För att visa vår uppskattningerbjuder vi dig som konsult förmåner i form av rabatter ochandra attraktiva erbjudanden genom Bonliva Benefits. Nedanfinner du våra kategorier för erbjudanden du får ta del av somkonsult.Vi vill alltid att du ska känna dig speciell – för det är du!TRÄNING & HÄLSAHOTELL &ÅTERHÄMTNINGTJÄNSTER EKONOMIDINA BONLIVA BENEFITS

Page 18

ISAC, 33 ÅR LÄKARSTUDENTKonsult hos Bonliva sedan 2017– Bonliva har skapat möjligheter för mig att ta minimaltmed CSN-lån under mina studier till läkare, jag kanistället jobba under lov och lediga luckor. Ni skaparmöjligheter för mig att kunna bestämma över min egnatid och samtidigt utvecklas som sjuksköterska.JASMIN, 33 ÅR LEG. SJUKSKÖTERSKAKonsult hos Bonliva sedan 2016– När jag kom i kontakt med Bonliva var jag på en gångimponerad utav ert bemötande. Min kontaktperson ärväldigt påläst och har alltid haft väldigt bra kommunik-ation med mig. Konsultarbetet är väldigt utvecklande,jag får möjlighet att utveckla min kompetens samtidigtsom jag får bestämma över min tid och vara en del ihur mitt arbetsschema läggs.EBBA, 66 ÅRSPECIALISTSJUKSKÖTERSKAKonsult hos Bonliva sedan 2016– Jag var nära pensionsåldern när vi fick kontakt, menhade precis köpt hus och behövde ha någon form avinkomst. Ni kunde erbjuda en lockande lön och är ennärvarande arbetsgivare som uppmärksammar ochlyfter mig som sjuksköterska. Det har jag aldrig hafttidigare!VAD TYCKER VÅRA KONSULTER?

Page 19

Du vet väl att du som konsult hos oss kan välja att arbeta viaeget bolag? Det innebär bland annat att du, istället för att fåpengarna utbetalda till ditt lönekonto, fakturerar oss för dinaarbetade timmar. Våra samarbetspartners Bokio och WINT erbjuder smartadigitala produkter och lösningar för dig som egenföretagare,där du sparar både tid och pengar. Att vara egenföretagarekan innebära fler fördelar för dig. Som konsult hos Bonliva har du extra förmånliga priser påabonnemang och andra lösningar hos både Bokio och WINT.Prata med din kontaktperson hos oss eller fyll i formuläretnedan för mer information!TA STEGET ATT STARTA EGET

Page 20

Jag styr helt själv hur och när jag vill jobba, påså sätt anpassar jag jobbet efter livet och intetvärtom som många andra.– Elin, bemanningssjuksköterskaMÖT SJUKSKÖTERSKAN ELIN

Page 21

TILLSAMMANSFÖR BÄTTRE LIV

Page 22

Här finner du de vanligast ställda frågorna. Klicka på respektive fråga för att läsa svaret. FRÅGOR & SVAR

Page 23

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?Vi hjälper dig att ta steget mot att bli konsult ochbesvarar gärna alla de frågor som uppstår längs vägen. Om du inte redan har kontakt med någon av oss påBonliva, vänligen fyll i formuläret nedan - vi hör sedan avoss till dig så snart vi kan!VI SPONSRAR OCH SAMARBETAR MEDVI ÄR ISO-CERTIFIERADE INOMPRENUMERA PÅ VÅRA LEDIGA UPPDRAGLÄS MER PÅ VÅR HEMSIDAFORMULÄR: INTRESSEANMÄLAN

Page 24

JOURTELEFON08-515 13 400INFO@BONLIVA.SEWWW.BONLIVA.SEST ERIKSGATAN 117113 43 STOCKHOLMLOKALKONTOR: ERSBOGATAN 6, 802 93 GÄVLE