Return to flip book view

Psykisk ohälsa - vart vänder jag mig?

Page 1

Psykisk ohälsa – vart vänder jag mig? 1 För dig med lättare psykiska besvär: Tex. Lättare depression, krishantering, ångest, sömnsvårigheter. Kontakta din vårdcentral i första hand. https://www.1177.se/hitta-vard/ (Val av mottagning - välj vårdcentral) Ungdom? Vänd dig till ungdomsmottagningen i kommunen. https://www.1177.se/hitta-vard/ (Val av mottagning - välj ungdomsmottagning) eller Elevhälsan på din skola. För dig med allvarligare psykiska besvär: Tex. Psykoser, ätstörningar, djupare depressioner Över 18 år? Vuxenpsykiatrin. https://www.1177.se/hitta-vard/ (Val av mottagning - välj psykiatri) Under 18 år? Barn och ungdomspsykiatriska mottagning. https://www.1177.se/hitta-vard/ (Val av mot- tagning - välj BUP) För dig med akuta psykiska besvär: Över 18 år? Psykiatriska öppenvården. https://www.1177.se/hitta-vard/ (Val av mottagning - välj psykiatri) Under 18 år? Barn och ungdomspsykiatrin. https://www.1177.se/hitta-vard/ (Val av mottagning - välj BUP) Vid livshotande tillstånd, ring 112

Page 2

Psykisk ohälsa – vart vänder jag mig? 2 AA (anonyma alkoholister) – Mer information finns på www.aa.se. Alkohollinjen – Om du funderar över dina egna eller någon annans alkoholvanor. Telefon: 020-84 44 48, mån-tor 11-19, fre 11-16. Mer information finns på alkohollinjen.se. Alla kvinnors hus – Stöd, rådgivning och skyddat boende till vuxna och barn som bevittnat eller upplevt våld. Tel. 08-64 44 09 20, mån-fre 9-16. Mer information finns på allakvinnorshus.org Anhörigas riksförbund – Stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Mer information finns på anhorigasriksforbund.se Anhöriglinjen – Stöd i din roll som anhörig eller närstående. Nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas riksförbund. Du är även välkommen att mejla. Telefon: 0200-23 95 00, mån, tis, tor, fre 10-12 och 13.30-15. ons 19-21. Mer information på anhörigasriksförbund.se. Attention – Ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap- Mer information finns på attention.se. Autism & Aspergerförbundet – Ett förbund som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. Mer information finns på autism.se. Balans – En rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom. Mer information finns på balansriks.se. BRIS för barn – Stödjer barn som far illa. Du kan ringa, mejla eller chatta. Telefon: 116 111, mån-fre 9-12 och 14-16, lör-sön 14-21. Mer information: bris.se. BRIS för vuxna om barn – Du som är vuxen och orolig för ett barn i din närhet kan kontakta oss. Telefon 0771-50 50 50, vardagar 9-12. Mer information finns på bris.se/for-vuxna-om-barn. Brottsofferjouren – För dig som är utsatt för brott, är anhörig eller vittne till brott kan få stöd. Telefon: 0200-21 20 19, mån-fre 9-19. Mer information på brottsofferjouren.se.

Page 3

Psykisk ohälsa – vart vänder jag mig? 3 Brottsofferjouren – Unga brottsoffer – Särskild verksamhet för unga mellan 12 och 25 år. Telefon: 0200-21 20 19, mån-fre 9-19. Mer information finns på ungaboj.se. Brukarföreningen - Stöd vid missbruk. Mer information finns på svenskabrukarforeningen.se Droghjälpen – Stödlinje som erbjuder anonymt stöd via nätet och telefon, och drivs av Beroendecentrum i Stockholm. Även för närstående. Telefon: 020-91 91 91, mån och tor 9-16. Mer information finns på droghjälpen.se. Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar. Chatt: Du som själv behöver stöd, ring 020-20 80 18. Du som är närstående, ring 0200-12 50 85. Se riksförbundets hemsida för telefontider, www.friskfri.se Föreningen Storasyster – Erbjuder olika former av stöd till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Mer information finns på foreningenstorasyster.se. Föreningen Tilia – En ideell förening som vill motverka psykisk ohälsa hos dig som är ung. Föreningen erbjuder bland annat stöd på chatt och mejl för dig som är under 30 år. De som svarar är själva unga. Mer information finns på teamtilia.se. Föräldratelefonen (Mind) – För föräldrar eller andra vuxna som är oroliga för barn eller ungdomar i sin närhet och drivs av föreningen Mind och de som svarar är utbildade psykologer eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. Telefon: 020-85 20 00, vardagar 10-15 och torsdagar även 19-21. Mer information finns på mind.se. Jourhavande kompis – En chattjour där barn och ungdomar upp till 25 år kan chatta anonymt om vad som helst. Mer information finns på jourhavandekompis.se. Jourhavande medmänniska – För dig som söker medmänskligt stöd på natten. Telefon: 08-702 16 80, alla dagar 21.00-06.00. Mer information på jourhavande-medmänniska.se. Jourhavande präst – Öppen för alla som behöver medmänskligt stöd på natten. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst. Det går också att mejla eller chatta. Mer information på svenskakyrkan.se/jourhavandeprast.

Page 4

Psykisk ohälsa – vart vänder jag mig? 4 Killfrågor – För dig som känner dig som kille kan chatta anonymt när du behöver någon som lyssnar, stöttar och peppar. Du kan prata om vad du vill. De som svarar är vuxna volontärer. Chatten och mer info på killfragor.se. Kvinnofridslinjen – Stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna. Telefon: 020-50 50 50, dygnet runt. Mer information på kvinnofridslinjen.se. Kyrkans SOS – Att dela det svåra med någon gör skillnad. De som svarar är vanliga medmänniskor som har tystnadsplikt och är utbildade att ge känslomässigt stöd i svåra situationer. Telefon: 031-80 06 50, vardagar 13-21, helger 16-21. Kuling – För barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt. www.kuling.nu Livlinan – En sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt. www.livlinan.org Maskrosbarn – För barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom. www.maskrosbarn.org Mind självmordslinjen – Drivs av den ideella föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa. Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa eller chatta anonymt. De som svarar är volontärer som har fått utbildning och handledning för att ge medmänskligt stöd. Telefon: 901 01 (Öppet kl.06.00-24.00), mer information finns på mind.se. nxtME– Ger stöd till dig som är eller varit utsatt för sexuella övergrepp som barn av någon inom familjen eller annan nära anhörig- incest. Mer information finns på www.nxtme.se. Organiserade Apergare – En intresseförening bildad av och för autister. Maila info@aspergare.org. Mer information finns på www.aspergare.org. Palveleva puhelin – Svenska kyrkans finskspråkiga telefonjour Ruotsin kirkon Palvelevassa puhelimessa soittoosi vastaa suomenkielinen lähimmäinen. Voit keskustella elämäntilanteestasi kertomatta nimeäsi tai asuinpaikkaasi. Päivystäjä on vaitiolovelvollinen, tehtäväänsä kou- lutettu vapaaehtoinen.

Page 5

Psykisk ohälsa – vart vänder jag mig? 5 Svenska kyrkans finska telefonjour är öppen för alla som vill prata om sin livssituation på finska. Du ringer anonymt, den som svarar har tystnadsplikt. Det innebär att det ni pratar om inte får föras vidare. Samtalen är kostnadsfria. Telefon: 020-26 25 00, mer information finns på svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin PrevenTell – Hjälp vid oönskad sexualitet. Nationell stödlinje som du kan ringa om du upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet och känner oro för dina tankar och handlingar. Telefon: 020-66 77 88, mer information finns på preventell.se. RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade - stöd till anhöriga/närstående till dem som har mördats, eller kan antas ha blivit dödade genom våldsbrott. www.rav.se RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queeras rättigheter. www.rfsl.se RFHL - Riksförbundet för hjälp åt läkemedels– och narkotikabrukare, www.rfhl.se RUS – Riksförbundet ungdom för social hälsa - för barn och ungdomar med psykiska eller sociala svårigheter. www.rus-riks.se Rise – Stöd åt incestdrabbade i barndomen. www.rise-sverige.se Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. www.roks.se Rädda barnen – Se information på: raddabarnen.se SHEDO – Stödjer dig som har ätstörningar eller självskadebeteende. Kontakta dem på en särskild jourmejl eller chatt. De som svarar har egna erfarenheter av ätstörningar el. självskadebeteende, men mår bra idag. Här finns även möjlighet att diskutera med andra i ett slutet diskussionsforum. Ett särskilt forum finns även för dig som är närstående. Mer information finns på shedo.se. Spelberoendegruppen – För personer med spelberoende, och till deras närstående. www.spelberoendegruppen.com Sluta Röka-linjen – För dig som behöver stöd när du slutar med tobak. De som svarar är utbildade rådgivare. Du kan ringa eller chatta. Även närstående som undrar hur de kan stötta någon är välkomna. Mer information finns på slutarokalinjen.se.

Page 6

Psykisk ohälsa – vart vänder jag mig? 6 SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd. För dig som är närstående till någon som tagit sitt liv. SPES har en telefonjour som du kan ringa till. Alla som du har kontakt med har själva förlorat någon genom självmord. Telefon: 020 - 18 18 00, alla kvällar 19-22. Mer information finns på spes.se. Stödlinjen – hjälp vid spelproblem. Du kan kontakta Stödlinjen för råd och stöd om du har problem med spel om pengar. Det kan du även få om du är orolig för någon annan som spelar om pengar. Du kan ringa, chatta eller mejla. Telefon: 020-81 91 00, vardagar 9-21. För mer information, besök stodlinjen.se. Svenska OCD förbundet. info@ocdforbundet.se Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Kamratstöd. Fredsbaskrarnas kamratstödtelefon är till för dig som har tjänstgjort i den militära utlandsstyrkan. De som svarar har egen erfarenhet av utlandstjänst och kan ge stöd och råd. Telefon: 020-666 333, dagligen 18-21. Mer information finns på sverigesveteranforbund.se Terrafem – En ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter. Terrafem driver den enda rikstäckande jourtelefonen för kvinnor och flickor med utländsk härkomst och som erbjuder stöd och råd på flera språk. Mer information finns på terrafem.org Tjejjouren.se – En portal ut till landets 60 jourer för unga. På Tjejjouren.se kan du komma i kontakt med en tjej-, trans, och ungdomsjour. Du kan få stöd via chatt, mejl och telefon. Du som definierar dig som tjej kan också hitta bra information i tjejguiden. Mer information finns på tjejjouren.se. Trygga barnen – För barn och unga till närstående med psykisk ohälsa eller svårigheter med alkohol och droger. www.tryggabarnen.org Ungarelationer.se – Nationell verksamhet som drivs av stiftelsen 1000 möjligheter som riktar sig till dig som är upp till 20 år och blir utsatt för våld i din relation. Även för dig som känner någon som blir utsatt eller själv utsätter någon. Chatten är öppen varje kväll kl 20-22. Mer information finns på ungarelationer.se Unizon – Stöd åt kvinnor och tjejer. www.unizon.se

Page 7

Psykisk ohälsa – vart vänder jag mig? 7 Välj att sluta-linjen – En telefonlinje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Drivs av länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum i Stockholm. Tel: 020-555 666, mån, tis, tor, fre 8.30-16, ons 8.30-20. Mer information finns på valjattsluta.se. ÅSS - Ångestförbundet – För personer med ångestsjukdomar och för deras närstående. http://www.angest.se/ Äldrelinjen (Mind) – Föreningen Minds stödtelefon för dig som är äldre och mår psykiskt dåligt. Telefon: 020-22 22 33, vardagar 10-15. Mer information finns på mind.se.